Novogradnja stuba za baznu stanicu, Herrenberg

Analiza izvodljivosti, fotodokumentacija, kao i planiranje realizacije 40 metra visokog betonskog stuba, u zajedničkom projektu Vodafone A1, s Telefonicom i Deutsche Telekom / Deutsche Funkturm GmbH, u saradnji sa MPN GmbH, Kellner Telecom GmbH i DB Kommunikationstechnik GmbH.

Danas NATIV EPS GmbH savjetuje, planira i održava stubne konstrukcije širom Europe za poznate proizvođače stubova, mobilne operatore i službe.

PROJEKAT: 4860_Herrenberg_41.554

PARTNERI PROJEKTA:

  • Deutsche Bahn ( vlasnik zemljišnog posjeda)
  • Vodafone GmbH (klijent)
  • Deutsche Funkturm GmbH / Deutsche Telekom (mrežni operator)
  • Telefonica O2 (mrežni operator)
  • FUCHS Europoles GmbH (dobavljač GU / stubova)

OPIS PROJEKTA:

Zbog novog koncepta urbanog razvoja u gradskom centru Herrenberg­‐a, koji je takođe utjecao na područje BayWa (Silos s apostojećim antenama za mobilnu telefoniju), cijeli prostor oko stanice trebao je biti preuređen.

Eliminacijom snadbjevanja mobilne mreže sa starog silosa u gradu Herrenberg, nastao bi veliki nedostatak u snadbjevanju, što je trebalo izbjeći i istovremeno integrisati projekat u gradsku sliku. U tu svrhu bilo je potrebno u skladu s tim provesti opsežne urbanističke zahtjeve. Stari grad Herrenberg, kao cijeli sistem prema § 19. Zakona o zaštiti spomenika ­‐ DSchG ­‐ posebno je zaštićen.

Stup je morao biti što je moguće vitkiji i biti betonsko siv, s obloženim kablovskim putevima na stubu, sa tri simetrične platforme i tehničkim spremnikom s bijelom gipsom. Te tri se platforme se ne bi trebale preklapati, a da boja bude kako je zadana.

Lokaciju za novi stub dali su Vodafone i DB Kommunikationstechnik GmbH. Stub bi trebao biti visine 40 m, na kojem se planiraju mrežni operatori Vodafone, Telekom i E­‐ Plus. U tu svrhu, NATIV EPS GmbH (ranije NATIV Projektentwicklung) prvo je pripremio studiju izvodljivosti i fotodokumentaciju s različitih gledišta Herrenberga, za nalogodavce i lokalno vijeće, što je kasnije dovelo do formalnog zahtjeva za izgradnju. Nadalje, organizacija svih učesnika u projektu je ono što je bio pravi izazov u projektu.

The location for the new tower was given by Vodafone and DB Kommunikationstechnik GmbH. The tower should have a height of 40 m, on which the network operators Vodafone, Telekom and E-Plus planned their antennas. NATIV EPS GmbH (formerly NATIV Projektentwicklung) initially developed a Feasibility analysis and photomontage from different points of view of Herrenberg, for the clients and Council, which led to a formal building application. The Organization of all project participants was the real challenge of the project.