Menadžment projekata ­‐ konsolidacija Telefonica

Korisničko upravljanje projektima između generalnog izvođača, neovisne provjere stanja na terenu uz dogovor sa Telefonicom, ZTE i našim partnerskim generalnim izvođačima, planiranje realizacije mobilnih baznih stanica po novom standardu od strane Telefonica­‐e prema BNetzA zahtjevima, crtež konstrukcije sa statikom, pretraživanje uređaja sa kojima se povezuje, dokumentacija.

PROJEKAT: LTE Proširenje i konsolidacija lokacija od Telefonica­‐e i E­‐Plus­‐a

PARTNERI PROJEKTA:

  • ms­‐CNS Communication Network Solutions GmbH Austrija (JP)
  • IRIS Telecommunication GmbH (JP)
  • EQOS Energy Germany GmbH (JP)
  • ERICSSON Deutschland (JP)

OPIS PROJEKTA:

Nakon spajanja dva operatera mobilne telefonije Telefónica i E­‐Plus, sada spaja kao neko sa najjačom bazom korisnika na njemačkom tržištu,takođe svoje mobilne mreže. Spajanjem nastaje sve gušća pokrivenost mrežama u zgradama u urbanim regijama. U ruralnim područjima kupci čija prethodna mreža ne pruža UMTS pokrivenost mogu automatski koristiti drugu mrežu, ako je dostupna. UMTS mreže u Njemačkoj i dalje su „radni konji“ mobilne infrastrukture preko koje se šalju najveće količine podataka. Federalna mrežna agencija vidi UMTS trenutno kao glavnog prenosioca podataka. NATIV EPS GmbH je u Njemačkoj sa svojim partnerima odgovoran za planiranje nove generacije LTE. Istovremeno se odvija projekat konsolidacije E­‐Plus i Telefonica infrastrukture na njihovim zajedničkim lokacijama. Kao eksterni projektni menadžeri naših kupaca stvaramo profesionalnu vezu između ugovornih partnera s ciljem dovršetka projekta u pogledu kvalitete, ekonomičnosti i termina u interesu svih strana. U ovome je NATIV EPS GmbH od početka tu. Zbog naše centralne lokacije i kvalifikovanog osoblja poslujemo u cijeloj Europi.