PROJECT MANAGEMENT & CONSTRUCTION

NATIV Engineering & Property Services GmbH to Twój partner w opracowaniu, organizacji i realizacji projektów. W zakresie PM & Construction wspieramy Cię w czasie implementacji i realizacji nowych i aktualnych projektów. Jako pracownicy zewnętrzni w firmie naszych klientów angażujemy się w ich interesie i realizujemy ich cele. Włączenie projektowych narzędzi materialnych (urządzenia) i niematerialnych (oprogramowanie i bazy danych) naszych klientów i partnerów do naszego systemu pozwala nam
spełniać stawiane nam wymagania z każdego miejsca na świecie. Dużą wagę przywiązujemy przy tym do dyskrecji i bezpieczeństwa danych w czasie restrukturyzacji obecnych struktur firmowych w celu zwiększenia efektywności w projekcie.

Nasz dział PM & Construction specjalizuje się w budownictwie wielokondygnacyjnym, instalacji i telefonii mobilnej. Jako eksperci ds. planowania, zarządzania budową, realizacji i dokumentacji doprowadzimy Twój projekt do mety.

1. Site Management

Jako zewnętrzny zarządca budowy w zakresie budownictwa lądowego wielokondygnacyjnego, budownictwa instalacji i telefonii komórkowej dążymy przy zachowaniu warunków finansowych, terminowych i jakościowy do efektywnej realizacji Twojej budowy. Od kontroli placu budowy, organizacji, przygotowania placu budowy, realizacji i odbioru aż po dokumentację – pozostajemy Twoim partnerem w całym projekcie.

 • Kontrola placu budowy i sporządzenie protokołu
 • Zarządzanie kontaktami z urzędami
 • Ocena zasobów, organizacja i nadzorowanie placu budowy
 • Harmonogram budowy
 • Usługi koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z niemieckim Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy [niem. skr. BaustellV]
 • Odbiór i dokumentacja

2. Project Management

Jako pracownicy zewnętrzni w firmie wyspecjalizowaliśmy się w przeniesieniu funkcjonującego zarządzania projektem na realizowane już oraz nowe projekty. Doradzamy i towarzyszymy naszym klientom i partnerom od pierwszych pertraktacji umownych przez wprowadzenie aż po realizację. We współpracy z pracownikami projektu naszego klienta dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować gładką i ciągłą realizację.

 • Wsparcie i doradztwo w pertraktacjach umownych
 • Ocena zasobów i celów w projekcie
 • Doświadczenie i portfolio firm w Europie Południowej i Wschodniej
 • Dostosowane do projektu udostępnienie zasobów wewnętrznych
 • Wprowadzenie dostosowanego do danego projektu zarządzania projektem w projekcie
 • Pośrednictwo i pertraktacje cenowe z podwykonawcami
 • Zarządzanie jakością

3. Construction and Electrical Services

Dodatkowo, oprócz usług konserwacyjnych i napraw, zapewniamy wsparcie przy stawianiu nowych budowli, dużych projektach czy renowacja w budowlach naziemnych oraz instalacjach. Oferujemy szeroki zakres usług montażowych i elektrycznych.

Branża klasycznych instalacji elektrycznych w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Nowe obszary tematyczne, wymagania klientów jak i nakładające się na siebie zakresy technologii i prac, zwłaszcza w dziedzinie technicznego wyposażenia budynków, jak zabezpieczenia przeciwpożarowe, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, komunikacja urzędowa i straży pożarnej, elektromobilność, KNX i Smart Home, takie jak autonomicznie sterowane maszyny i produkcja, połączone w jednym przedsiębiorstwie.

Jako międzynarodowa firma współpracujemy z różnymi producentami i dostawcami systemów KNX oraz systemów Smart Home, takimi jak ERICSSON. Nasz międzynarodowy zespół doskonale porusza się w europejskich, jak i krajowych normach oraz standardach.

W Niemczech jesteśmy certyfikowaną firmą w obszarze komunikacji urzędowej.

Grupa NATIV ugruntowała swoją pozycję niezawodnego partnera w rozbudowie sieci 4G i 5G, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Skupiając się na całej Europie, dostarczamy naszym klientom kompleksowe rozwiązania – od sprawdzenia technicznej wykonalności, przez planowanie oraz uzyskanie urzędowych pozwoleń, aż do wykonania, dokumentacji powykonawczej oraz konserwacji.