FACILITY MANAGEMENT

W obliczu mocno rozwijającego się i coraz bardziej złożonego rynku zarządzania nieruchomościami firma NATIV EPS GmbH powzięła sobie za zadanie w ramach FACILITY MANAGEMENT fachowo doradzać swoim klientom i partnerom i oferować paletę usług z jednej ręki.

FACILITY MANAGEMENT to ciągła analiza i optymalizacja procesów istotnych ze względów kosztowych, związanych z instalacjami i urządzeniami budowlanymi i technicznymi oraz świadczeniami (usługami) wykonanymi w firmie, które nie stanowią głównej działalności.

Dla nas oznacza to, że Facility Management pełni pośrednią wzgl. wspomagającą rolę i sprawia, że nieruchomości funkcjonują ekonomicznie i w sposób zgodny ze zrównoważonym rozwojem.

NATIV EPS GmbH jest partnerem Dualnej Szkoły Wyższej Badenii-Wirtembergii. Nasi menadżerowie nieruchomości są kształceni wewnętrznie w dualnym systemie szkolnictwa wyższego, dzięki czemu nasza wiedza praktyczna pozostaje stale w zgodzie z najnowszym stanem techniki.

1. Structural Inspections

NATIV EPS GmbH oferuje dzięki swojemu zespołowi inżynierów budownictwa, inżynierów strukturalnych i partnerów zewnętrznych szeroką gamę usług z zakresu badania budynków, na czym korzystają nasi klienci i partnerzy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować naszym partnerom kompleksowe rozwiązania w zakresie szkód powstałych w budynkach i BHP z jednej ręki, co pozwala im skupić się na swojej podstawowej działalności.

 • Kontrola poprawności technicznej wykonania, dokumentacja
 • Kontrola konstrukcji stalowych w przypadku budynków instalacji i sieci komórkowej
 • Statyka, badanie i analiza budynków
 • Prace konserwacyjne i naprawcze
 • Wystawianie protokołów do potrzebnych prac konwersacyjnych i naprawczych
 • Certyfikowana inspekcja budowlana zgodna z DIN 1076.

2. Real Estate Management

W zakresie FACILITY MANAGEMENT firma NATIV EPS GmbH oferuje usługę efektywnego zarządzania budynkiem i wprowadzania na rynek. Specjalizujemy się przy tym w 2 z 3 podstawowych zakresach świadczeń związanych z zarządzaniem budynkami. Dzięki praktycznej wiedzy zgromadzonej w innych obszarach naszej działalności jesteśmy w stanie zrealizować większość stawianych przed nami wyzwań.

Usługi z zakresu technicznego zarządzania budynkami (TBM):

 • Eksploatacja
 • Naprawy
 • Dokumentacja
 • Zarządzanie energią
 • Zarządzanie informacją
 • Modernizacja
 • Monitoring gwarancji technicznej

Usługi z zakresu biznesowego zarządzania budynkami (BBM):

 • Księgowość obiektu
 • Rachunek kosztów
 • Zarządzanie umowami
 • Controlling
 • Sprawozdawczość
 • Zarządzanie kosztami eksploatacyjnymi
 • Analiza porównawcza
 • Wprowadzanie na rynek nieruchomości i gruntów

3. Maintenance

NATIV EPS GmbH udostępnia w ramach dodatkowej usługi naszym klientom i partnerom techników do montażu i demontażu elementów betonowych i stalowych. Usuwanie usterek, prace konserwacyjne/naprawcze czy przebudowa – możliwości zaangażowania naszego zespołu są różne. Dzięki doświadczeniu w technicznym zarządzaniu budynkami możemy zostać Twoim partnerem w ramach nowej inwestycji, jak i przy poszerzeniu infrastruktury technicznego wyposażenia budynków.

 • Nadzór obiektów i systemów technicznych w budowlach
 • Konserwacja i naprawa technicznego wyposażenia budynków
 • Konserwacja i naprawa konstrukcji budowlanych, instalacji systemowych i telekomunikacyjnych
 • Nocne zlecenia na instalacjach tunelowych i zlecenia z zastosowaniem pojazdu wieżowego
  w instalacjach tunelowych Deutsche Bahn
 • Udostępnienie wyspecjalizowanych pracowników montażowych, techników i elektryków