FACILITY MANAGEMENT

S obzirom na brzo rastuće i sve složenije tržište FACILITY MANAGEMENT­‐a, preduzeće NATIV EPS GmbH je sebi na tom području postavilo zadatak, pružiti stručne savjete kupcima i partnerima te ponuditi raspon usluga iz jednog izvora.

FACILITY MANAGEMENT je stalna analiza i optimizacija troškova procesa, koji se odnose na građevinsku i tehničku opremu, objekte i usluge pružene unutar preduzeća, a koji nisu dio osnovne djelatnosti.

Za nas je važno da upravljanje objektima ima neizravnu ili bolje rečeno potpornu ulogu, što osigurava da su objekti održivo funkcionalni i ekonomski dostupni.

NATIV EPS GmbH partner je Univerziteta u Baden­‐Wuerttembergu. Naši menadžeri objekata se interno obučavaju u dualnom sistemu visokog obrazovanja, što znači da je naše znanje uvijek vrhunsko.

1. Strukturne inspekcije

NATIV EPS GmbH sa svojim timom građevinskih inženjera, statičara i eksternih partnera pokriva širok spektar tema na području strukturne inspekcije, što može biti od koristi našim kupcima i partnerima. To nam omogućuje da svojim partnerima ponudimo cjelovita rješenja za oštećenja i zaštitu na radu iz jednog izvora, kako bi se mogli usredotočiti na svoju osnovnu djelatnost.

 • Građevinske inspekcije, dokumentacija
 • Ispitivanje čeličnih konstrukcija za postrojenja i kod gradnje mobilnih baznih stanica
 • Analiza konstrukcije, ispitivanje konstrukcije i strukturna analiza
 • Radovi na održavanju i popravci
 • Napravite zapisnike potrebnog održavanja – i radova na
  popravci
 • Ovjereni građevinski pregled prema DIN 1076.

2. Upravljanje nekretninama

Na području UPRAVLJANJA OBJEKTIMA, NATIV EPS GmbH nudi uslugu koja se bavi učinkovitim upravljanjem zgradama i marketingom. Specijalizovani smo za 2 od 3 grane za upravljanje zgradama. Uz stručnost drugih naših usluga unutar firme, sposobni smo nositi se s većinom izazova s kojima smo suočeni.

Usluge iz tehničkog upravljanja zgradama (TUZ):

 • Upravljanje
 • Održavanje
 • Dokumentovanje
 • Upravljanje energijom
 • Upravljanje informacijama
 • Modernizovanje
 • Praćenje tehničko garancija

Usluge marketinga zgrada:

 • Računovodstvo za nekretnine
 • Evidencija troškova
 • Upravljanje ugovorima
 • Kontrolisanje
 • Izvještavanje
 • Upravljanje tekućim troškovima
 • Benchmarking
 • Marketing nekretnina i zemljišta

3. Održavanje

NATIV EPS GmbH pruža našim kupcima i partnerima kao dodatnu uslugu, tehničare za usluge montaže i demontaže betonskih i čeličnih dijelova. Bilo da se radi o uklanjanju kvarova, održavanju / popravljanju ili prenamjeni, mogućnosti djelovanja našeg tima su fleksibilne.Zahvaljujući iskustvu u tehničkom upravljanju zgradama, mi smo partneri u izgradnji i širenju tehničke građevinske opreme.

 • Nadgledanje objekata i tehničkih sistema u građevinarstvu i izgradnji postrojenja
 • Održavanje i popravak TGA
 • Održavanje i popravak građevinskih konstrukcija, sistemskih i telekomunikacijskih postrojenja
 • Noćne intervencije u tunelima i TVT-intervencije u tunelima „Deutsche Bahn“
 • Pružanje usluga specijalizovanog osoblja (montažera, tehničara i električara)