Arhitektura

Arhitektura je umjetnost gradnje, planiranja, oblikovanja i izrade najrazličitijih objekata sa različitim funkcijama: za življenje, odmor, rekreaciju, obrazovanje, radne djelatnosti i brojne druge aktivnosti. Tri najbitnije stvari kod arhitekture su da ima funkciju, ljepotu i čvrstinu, da su sve tri stvari podjednako raspoređene i da ni jedna ne dominira.

Šira definicija obuhvata i druge grane, počev od oblikovanja i planiranja razvoja okoline, pa do dizajna namještaja i drugih proizvoda. Arhitektura se nalazi između nauke i umjetnosti, a prema nekim stručnjacima arhitekti su ogledalo promjena. Arhitekti su osobe koje prave objekte ne samo za pojedince već za cijelo društvo, tako da bolja arhitektura stvara bolje gradove, a bolji gradovi
stvaraju bolje stanovnike.

Arhitekti našeg tima u oblasti arhitekture nude vam uslugu projektovanja kao i izradu 3D modela za sve vrste objekata. Mi smo ured specijaliziran za izradu tehničke dokumentacije, idejnih projekata, glavnih projekata, tehničkih crteža i modela zgrada, kao i svih ostalih tehničkih crteža u CAD formatu. Mladi i stručni tim tvrtke priprema i upravlja projektima od ideje do realizacije. U kontaktu su sa svim učesnicima projekta preuzimamo na sebe ulogu vođe i nosioca svih aktivnosti i tu smo da vaše želje pretvorimo u stvarnost.

U mogućnosti smo da vam u skladu sa vašim željama, a uz naše stručno savjetovanje izradimo idejna rješenja za vaše individualne stambene i poslovne objekte, a zatim omogućimo i slikovit prikaz svega. Izrada 3D modela je naša specijalnost a vaša potreba kako bi mogli vidjeti i doživjeti svoj objekat što realnije. Takođe naš tim mladih i obrazovanih stručnjaka je tu da vam predloži najkvalitetnije rješenje za vaš objekat, a u skladu sa svim pravilima struke.

Ukoliko imate dilemu kako bi određeni detalji izgledali na vašem objektu i ne možete to zamisliti, tu smo da vam uz pomoć našeg stručnog osoblja koji rade u modernim programima to prikažemo. Takođe kako ne bi imali dilemu da li će namještaj koji želite kupiti i postaviti u vaš prostor zaista tu odgovarao sa svojim dimenzijama mi ćemo da vam prikažemo unutrašnjost objekta sa stvarnim dimenzijama namještaja. Nakon izrade idejnih rješenja tu smo da vam ponudimo i izradu glavnog i izvedbenog projekta na osnovu kojem možete graditi svoj objekat.

Ono što želimo i možemo da vam ponudimo je:

  • Izrada tehničke dokumentacije u fazi planiranja i provedbe
  • Projektno orijentiran rad temeljen na poznavanju upravljanja projektima i kvalitetom
  • Izrada prijedloga 3D tehničkih rješenje
  • Izrada detaljnih planova
  • Izrada CAD crteža na osnovu dostavljenih skica
  • Administrativni poslovi, komunikacija sa nadležnim tijelima i ostali uredski poslovi
  • Izlazak na teren